Projektová činnost

-zhotovení projektové dokumentace rod. a bytových domů a staveb menšího rozsahu
-osazení a napojení typových domů vč.zajištění vyjádření dotčených orgánů

 

peskar_bottom.png